UWAGA

Wszystkie zdjęcia na blogu sosnicka.blogspot.com są moją własnością i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994) Zabrania się kopiowania, przetwarzania i rozpowszechniania zdjęć bez wiedzy oraz pisemnej zgody autorki.

poniedziałek, 19 maja 2014

Last Time
"Do­ceniamy chwi­le, które minęły. Do­ceniamy wspom­nienia, które po­kazują nam jak wiele zys­ka­liśmy, tracąc coś w za­mian. 
Naj­ważniej­sze jest jed­nak to, aby opierając się na tym co było kiedyś mi­mowol­nie iść w przód."